Жовківський Регіональний Інтернет Провайдер
На головну
Сервіс користувача
Login:
Password:
Пошта
Зайти
Інтернет-картки
Інформація
Реєстрація
Послуги та ціни
Dial-Up
Виділені лінії
Інші послуги
Підтримка
Налаштування
Документи
Сервіси
Ваш форум
Каталог ресурсів
Сторінки партнерів
Про нас
Ми
Новини
Контакти
Locations of visitors to this page

Назад
Взірець договору для контрактного підключеня

Договір № _________________
на надання інформаційних послуг
м.Жовква "____" _______________ 2010 року
Приватний підприємець Вовк Мартін Олегович, іменований в подальшому Виконавець, з однієї сторони, і____________________________________________________ в особі _______________________________, що діє на підставі ________________ поіменований в подальшому Абонент, заключили цей договір про нижченаведене.
1. Предмет договору.
1.1. Абонент замовляє та оплачує, а Виконавець надає послуги інформаційного абонентського обслуговування щодо доступу Абонента до Інтернет-вузла та мережі Інтернет.
1.2. Виконавець надає Абоненту послуги відповідно п.______ Додатку 1.
2. ПРАВА І ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Виконавець зобов`язаний:
2.1.1. Надавати Абоненту послуги, відповідно до зазначеного пункту Додатку 1.
2.1.2. Забезпечити цілодобову доставку інформації від Абонента через Інтернет-вузол і мережі, пов`язані із нею міжмережевими угодами до адресата.
2.1.3. Забезпечити повну підтримку поштового обміну.
2.1.4. Надати електронну поштову скриньку.
2.1.5. Надавати консультації з питань використання мережі під час підключення та у процесі роботи;
2.2. Виконавець має право:
2.2.1. Відключити Абонента від обумовленого Інтернет-вузла при недотриманні Абонентом вимог даного договору.
2.2.2. Змінювати ціни на послуги, попередивши Абонента про такі зміни не пізніше ніж за один тиждень до їх введення. Виконавець повинен повідомити про це Абонента листом по електронній пошті. Абонент не звіньняється від оплати послуг, наданих Виконавцем, якщо з незалежних від Виконавця причин він не отримав цього повідомлення.
2.2.3.Припинити надання послуг Абоненту в випадку:
 • виникнення загрози безпеки функціонування Інтернет-вузла чи мережі;
 • розповсюдження інформації, принижуючої честь і гідність інших користувачів мережі;
 • широке розповсюдження в мережі матеріалів рекламного або комерційного змісту, яке здійснюється не за встановленими правилами розповсюдження комерційної інформації;
 • порушеня авторських прав на інформацію, представлену в мережі;
 • навмисне нанесення збитків іншим особам;
 • втручання в роботу інших користувачів мережі (наприклад, несанкціонований доступ до комп`ютерів і інформаційних джерел).
  2.4. Виконавець не несе відповідальності:
 • за несправність обладнання, яке йому не належить, але є складовою мережі;
 • за якість роботи ліній зв`язку, наданих іншими установами;
 • за зміст інформації, переданої чи прийнятої Абонентом через мережу;
 • за збитки будь-якого характеру, що були спричинені Абоненту чи третій стороні під час роботи Абонента в мережі.
  2.3. Абонент зобов`язаний:
  2.3.1. Оплачувати Послуги Виконавця відповідно до обраного пункту Додатку 1.
  2.3.2. Підтримувати поточний стан свого рахунку не нижче мінімального.
  2.3.3. Використовувати послуги, надані Виконавцем тільки легальним чином.
  2.4 Абонент має право:
  2.4.1. Змінювати типи під`єднань, запропонованих винонавцем при укладенні відповідного Додатку.
  2.4.2. Припинити дію Договору з 1-го числа наступного місяця, письмово попередивши Виконавця не пізніше, ніж за тиждень до початку наступного місяця.
  2.5. Загальні обов`язки:
  2.5.1. Виконувати зобов`язання, передбачені Договором.
  2.5.2. Не розголошувати інформацію, визначену сторонами як "конфіденційна", зберігати таємницю листування.
  3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ І ПЛАТЕЖІВ
  3.1 Попередня оплата послуг здійснюється в гривнях за цінами Виконавця, вказаними у вибраному пункті Додатку 1, що є невід`ємною частиною даного Договору.
  3.2 Перед підключенням до мережі Абонент оплачує реєстрацію та першу авансову абонентну оплату згідно Додатку.
  3.3 Мінімальна одноразова сума авансової абонплати не повинна бути нижчою, ніж 20 гривень.
  3.4 При оплаті Абонент вказує назву організації (для юридичних осіб) чи прізвище, ім`я та по-батькові (для фізичних осіб), а також номер даного Договору.
  4. Сторони звільняються від виконання зобов`язань даного Договору, якщо таке невиконання є наслідком непередбачених обставин, що виникли після підписання даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру (форс-мажор), яким сторони не змогли запобігти.
  5. Сторони вживатимуть всіх заходів для вирішення суперечок, які можуть виникнути щодо даного Договору, шляхом переговорів. У випадку, коли Сторони не дійдуть згоди, всі спірні питання будуть вирішуватись в арбітражному суді України.
  6. Зміни та доповнення до даного Договору оформляються в письмовій формі. Всі додатки є невід`ємною частиною Договору.
  7. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня поточного року. Якщо жодна із Сторін не заявить письмово про розірвання Договору за один місяць до закінчення його дії, то Договір автоматично продовжується на наступний календарний рік.
  8. Договір може бути розірваний достроково при невиконанні чи неможливості виконання однією із Сторін своїх зобов`язань.
  9. Договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
  Юридичні адреси Сторін
  ПП Вовк Мартін Олегович_____________
  80300, Львівська обл.,м.Жовква_____________
  вул.Равська 12._____________
  р/р 26009053805861_____________
  в ЗГРУ КБ Приватбанк_____________
  м.Жовква, МФО 325321_____________
  інд.N 2607912952_____________
  тел.(252)31-469_____________
  Вовк М.О._____________
  М.П.М.П.

  Додаток 1

  Тарифи на інформаційно-консультаційні послуги, та послуги передачі даних

  Комутований канал (підключення -25,00 грн.)
  1.1 пакет ПОГОДИННИЙ (07:00-09:00) 1,30 грн/год.
  (09:00-18:00) 1,90 грн/год.
  (18:00-02:00) 1,30 грн/год.
  (02:00-07:00) БЕЗКОШТОВНО

  1.2 пакет СПРОЩЕНИЙ (Цілодобово) 1,30 грн/год.
  1.3 пакет БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 90 грн./міс.

  1.4 пакет БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ НІЧНИЙ (01:00-08:00) 30 грн./міс.

  2 Виділенна лінія* (підключення -300 грн.)
  2.1 за переданий+прийнятий об`єм інформації
  місячна абонплата 100 грн./міс.
  вартість 1 Мб інформації 0.30 грн./Мб.

  *Примітка: Вартість каналу зв`язку а також засобів його підтримки (модемів) при підключенні по виділеній лінії сплачує Абонент.

  Оскільки Виконавець не є платником ПДВ, всі ціни приведені без урахування ПДВ.

  Виконавець Абонент

  Вовк М.О._________________ ___________________________

 • finance.com.ua finance.com.ua


  Мартін Вовк, 2008-2012
  igri